Om Energisyn

Et energisyn synliggør virksomhedens muligheder for at reducere energiforbruget

Energisynet udføres af registrerede energisynskonsulenter, som er særligt kvalificerede til at foretage energisyn i industri- og erhvervsvirksomheder og har dokumenterede kompetencer indenfor energioptimering af industrivirksomheder.

Energisynet er en systematisk gennemgang af en virksomheds energiforbrug og besparelsespotentialer.

Virksomheden får overblik over, hvor energien bruges, og hvordan energiforbruget nedsættes.

Energisynskonsulenten sætter fokus på energien og udarbejder en energihandlingsplan, så virksomheden kan prioritere indsatsen.

Hvad kræver et energisyn?

Energisynet kræver kun, at virksomhedens ledelse sætter lidt tid af til at hjælpe energisynskonsulenten. Hvis virksomheden har medarbejdere med specialviden om energi, kan de eventuelt bistå energisynskonsulenten i arbejdet.

Energisyn skal foretages af registrerede energisynskonsulenter. Registreringsordningen har desuden tekniske eksperter med ekspertise indenfor særlige områder, som kan udføre energikortlægnings- og optimeringsopgaver. 

Der er ikke en fast pris på et energisyn, da det blandt andet afhænger af virksomhedens art og størrelse. Tal med konsulenten og få et uforpligtende tilbud.

Om registreringsordningen

Registreringsordningen er en kombineret registrerings- og kvalitetssikringsordning for energisynskonsulenter og tekniske eksperter. Ordningen sikrer, at alle konsulenterne er kvalificerede og har dokumenteret omfattende teoretisk og praktisk erfaring. 

workers

Hvilken type konsulent skal jeg bruge?

Når din virksomhed skal have foretaget et energisyn, skal du bruge en energisynskonsulent. Ordningen indeholder derudover tekniske eksperter med dokumenteret erfaring indenfor nogle særlige tekniske områder. 

Button

Hvem står bag?

Registreringsordningen for energisynskonsulenter administreres af et udvalg bestående af repræsentanter fra en række organisationer.