Vælg konsulent

Hvilken type konsulent skal jeg bruge?

Når din virksomhed skal have foretaget et lovpligtigt energisyn, skal du altid bruge en energisynskonsulent.

Ordningen indeholder også tekniske eksperter, som har dokumenteret erfaring indenfor nogle særlige tekniske områder. 

Energisynskonsulenter

Tekniske eksperter

Registrerede energisynskonsulenter kan bistå virksomheder med at gennemføre energisyn i erhvervsvirksomheder efter gældende retningslinjer samt udvælge og gennemføre særlige energitekniske undersøgelser. Desuden kan energisynskonsulenter bistå virksomheder, der ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen ved at udarbejde og implementere et energiledelsessystem, herunder foretage energikortlægning, screening samt opstille energihandlingsplan.

Registrerede energisynskonsulenter har en ingeniørmæssig baggrund og har dokumenteret omfattende teoretisk og praktisk erfaring med gennemførelse af energieffektivisering og energibesparende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder.


Der skal dokumenteres 2000 timers relevant erfaring inden for de seneste 5 år. Dette kan være relevante opgaver med energieffektivisering, energibesparelser, energistyring og energiledelse m.v. i erhvervsvirksomheder.

Tekniske eksperter

Registrerede tekniske eksperter har en ingeniørmæssig baggrund og har dokumenteret omfattende teoretisk viden og praktisk erfaring med et eller flere tekniske områder med fokus på energikortlægning og -optimering.

Den tekniske ekspert har indgående kendskab til produktionsudstyrets opbygning og procesforløb med særlig fokus på energiforbrugende processer. Desuden har eksperten forudsætninger for at kunne identificere energisparepotentialer, analysere og udlede energisparemuligheder, pege på energieffektiviseringstiltag, energioptimere processen samt viden om produktionsmetoder inden for de aktuelle procesområder.