Inspiration til, hvordan du styrker din faglighed

På denne side kan du finde inspiration til relevante kurser samt materiale og vejledninger udarbejdet af Energistyrelsen.


Kurser

Teknologisk Institut udbyder 5 kurser primært målrettet registrerede energisynskonsulenter og tekniske eksperter m.fl., men der er tale om åbne kurser, hvor alle med teknisk indsigt og baggrund kan deltage.

Hvert kursus giver ny viden og nye værktøjer til at styrke og effektivisere dit energisynsarbejde og andre opgaveløsninger inden for energieffektivisering.

Se nedenstående oversigt over kurser og læs mere om det enkelte kursus’ indhold, dato og pris.

EnPI – Energy Performance Indicator

Teknologisk Institut

Få styr på EnPI – energinøgletal, der viser det sande billede af, hvor energieffektiv din virksomhed er – både med hensyn til bygningsdrift, produktion og processer. Læs mere her.

Energiledelse

Teknologisk Institut

Få ny viden og nye værktøjer til at styrke og effektivisere dit energisynsarbejde og andre opgaveløsninger indenfor energieffektivisering i fremstillingsvirksomheder samt handel- og servicevirksomheder. Læs mere her.

Energiledelse – adgangsgivende til certifikat

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut udbyder en helt ny energiledelsesuddannelse. Du kan afslutte uddannelsen med en certifikatgivende eksamen. Læs mere her.

Energieffektivisering af trykluftsystemer

Teknologisk Institut

På dette kursus får du den nyeste viden om og indsigt i gennemførelse af energieffektivisering af trykluftsystemer. Du introduceres desuden for metoder til og anvendelse af systemoptimeringsværktøj samt model for behovsanalyse, planlægning og projektering. Læs mere her.

Industriventilation og procesudsug

Teknologisk Institut

Få ny viden og nye værktøjer til at styrke og effektivisere dit energisynsarbejde og andre opgaveløsninger indenfor energieffektivisering i fremstillingsvirksomheder samt handel- og servicevirksomheder. Læs mere her.


Materialer og vejledninger fra Energistyrelsen

I dag er der krav om, at store virksomheder og datterselskaber af store virksomheder i Danmark, samt danske datterselskaber af store, udenlandske virksomheder, skal foretage et energisyn af deres energiforbrug hvert fjerde år.

Kilde: Energistyrelsen

Din virksomhed skal have foretaget energisyn, hvis…
virksomheden globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller en årlig balance på mindst
43 mio. euro.

Forenklet energisyn og indberetning

Virksomheder omfattet af reglen omkring obligatorisk energisyn, som har et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år kan foretage et forenklet energisyn.
Download skemaet her.

Energistyrelsen ønsker at lette, forbedre og ensrette indberetningen af energisynet. De omfattede virksomheder i Danmark skal på baggrund heraf foretage indberetning af energisynet på www.virk.dk. Det er ligeledes muligt for energisynskonsulenter at foretage indberetning af energisynet på vegne af virksomheden.
Læs mere om indberetning her.

SparEnergi.dk

SparEnergi.dk finder du en lang række beskrivelser og temahæfter om, hvordan din virksomhed kan igangsætte energibesparelser. Du finder også temahæfterne til direkte download nedenfor.

Ovne og smelteprocesser

6 % af industriens samlede energiforbrug går til ovne og smelteprocesser. Ofte er der store besparelser at hente. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

Ventilation

Ventilations- og udsugningsanlæg står for op til 15 % af det samlede elforbrug i virksomheder. Ofte er der et stort sparepotentiale. Her er en guide til at komme godt i gang.

Download

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg

21 % af virksomhedernes elforbrug går til køle-, trykluft- og vakuumanlæg. Ofte er der et stort potentiale for at spare energi. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

LEAN

Mange virksomheder er også begyndt at bruge LEAN-metoder i arbejdet med at spare energi. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

Overskudsvarme

Genanvendelse af virksomheders varme og overskudsvarme kan dække op til 10 % af forbruget. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

Energiledelse og nøgletal

Energiledelse kan give store besparelser gennem både teknisk optimering og ledelsesmæssig styring. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

Inddampning, tørring og destilation

14 % af varmeforbruget i industrien går til inddampning, tørring og destillation. Ofte er der store besparelser at hente. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Download

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top