Regler om energisyn

Regler om obligatorisk energisyn i store virksomheder

For "store" virksomheder er det lovpligtigt at få foretaget energisyn minimum hvert fjerde år. Reglerne gælder for store virksomheder og for offentlige virksomheder, der fungerer på markedsvilkår.

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder, som trådte i kraft den 30. maj 2023. Bekendtgørelsen specificerer, hvilke virksomheder der skal udføre lovpligtige energisyn, hvem der kan udføre disse og hvilke krav der er til energisynet.

Se Bekendtgørelse nr. 624 af 30/05/2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder her.

Ligeledes skal du sikre dig, at du bruger det nyeste indberetningsskema, da det bliver opdateret løbende. Du kan altid læse mere og finde det nyeste indberetningsskema på Energistyrelsens hjemmeside under ‘Indberetning af energisyn’.

Forenklet energisyn og indberetning

Virksomheder omfattet af reglen omkring obligatorisk energisyn, som har et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år kan foretage et forenklet energisyn. Download skemaet her.

Du kan også læse mere om reglerne for energisyn i vejledningen her. Vejledningen giver dig et let tilgængeligt overblik over, hvad et energisyn er, og hvornår det er lovpligtigt.