Teknisk ekspert inden for fremstillingsvirksomheder

Ansøgning om godkendelse og registrering som teknisk ekspert inden for fremstillingsvirksomheder

Kvalifikationskrav
Ansøgere kan søge om at blive registreret som teknisk ekspert inden for flere proceskategorier.

Inden for den aktuelle proceskategori skal ansøger have indgående kendskab til produktionsudstyrets
opbygning og procesforløbet med særlig fokus på energiomsætning.

For alle proceskategorier skal ansøgeren kunne dokumentere:

 • Indgående kendskab til forudsætningerne for at kunne analysere energisparemulighederne,
  herunder nødvendigt detaljeringsniveau for beskrivelse og kortlægning af produktionsudstyr,
  proces, produktionsomfang og energiforbrug.
 • Opdateret viden om muligheder for energieffektivisering af det eksisterende udstyr.
  Denne viden skal også omfatte vurdering af energisparepotentiale og investeringsomfang
  samt indflydelse pa driftssikkerhed, produktkvalitet og miljøforhold.
 • Indgående kendskab til mulighederne for at energioptimere processen gennem valg af
  indgående råvarer og hjælpestoffer samt håndtering af råvarer eller vareinput.
 • Indgående kendskab til de forskellige produktionsmetoder inden for procesområdet med
  henblik på at kunne vurdere mulighederne for energieffektivisering ved valg af alternativ
  produktionsmetode.
 • Opdateret viden vedrørende markedets mest energieffektive procesudstyr, herunder investeringsomfang
  og energieffektivitet samt indflydelse på driftssikkerhed, produktkvalitet
  og miljøforhold.

Ovenstående kvalifikationer kan dokumenteres som beskrevet efterfølgende:

Krav til uddannelse og erhvervserfaring
Med henblik på registrering som teknisk ekspert stilles følgende krav til uddannelse og erhvervserfaring:

Uddannelse og efteruddannelse:
Ingeniør, maskinmester eller tilsvarende uddannelse med energiteoretisk indhold. Moduler
eller hovedopgave som direkte vedrører proceskategorien vil tælle positivt med i den
samlede bedømmelse.
Relevant efteruddannelse inden for proceskategorien samt kurser vedrørende procesintegration
vil tælle positivt med i den samlede bedømmelse.

Erhvervserfaring:
Ansøger skal have en praktisk tilgang til området – enten som energisynskonsulent, rådgiver,
fra forsknings- og udredningspræget arbejde eller fra arbejde i industrivirksomheder.

Ansøger skal:
enten
have medvirket i mindst 5 grundige energisyn (fx i større procesliste-virksomheder,
hvor den pågældende proceskategori udgør en væsentlig del af energiforbruget)
eller tilsvarende energieffektiviseringsprojekter vedrørende den aktuelle
proceskategori inden for de sidste 5 år.
Ansøger skal personligt have gennemført den del af opgaverne, som vedrører proces-kategorien.
Det samlede omfang inden for proceskategorien skal mindst udgøre 400 arbejdstimer
og det skal fremgå af dokumentationsmaterialet at arbejdet er udført på kvalificeret niveau.
eller
som alternativ til mindst to eller alle energisyn/projekter have deltaget i:

• Udredningsopgaver
• Forsknings- og udviklingsprojekter
• Konsultationer
• Ekspertgrupper
• Den daglige drift og overvågning af produktionen

Kun opgaver som har et såvel procesteknisk som energiteknisk indhold inden for proceskategorien
tæller med i bedømmelsen. Det samlede materiale skal dokumentere at ansøger har arbejdet med proceskategorien
med fokus på energieffektivisering i sammenlagt 600 arbejdstimer inden for de sidste
5 år.

Hvis ansøgers erhvervserfaring er opnået gennem ansættelse i en fremstillingsvirksomhed
skal det dokumenteres, at arbejdet i væsentligt omfang har omfattet energieffektivisering
inden for proceskategorien.

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag indsendes til:
Energisynssekretariatet
Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2,
2630 Taastrup
eller på mail sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning.

Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og ansøgningsvejledningen her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning

Pris:
Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.

Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top