Teknisk ekspert

Bliv teknisk ekspert inden for fremstillings-
virksomheder

Ansøgere kan søge om at blive godkendt og registreret som teknisk ekspert inden for fremstillingsvirksomheder indenfor en række specifikke proceskategorier. Ansøgere skal have indgående kendskab til produktionsudstyr og procesforløbet med særlig fokus på energiomsætning.

Ansøgningsskema og bilag indsendes til:

Energisynssekretariatet, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2, 2630 Taastrup
eller på mail: sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.
Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning. Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Pris:  Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.
Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Hvad skal jeg kunne dokumentere?

Kvalifikationskrav

For alle proceskategorier skal ansøgeren kunne dokumentere:

Indgående kendskab til forudsætningerne for at kunne analysere energisparemulighederne via kortlægning af produktionsudstyr, processer, produktionsomfang og energiforbrug, samt opdateret viden om hvorledes energieffektivisering gennemføres. Denne viden skal også omfatte investeringsomfang samt indflydelse på driftssikkerhed, produktkvalitet og miljøforhold.

Indgående kendskab til de forskellige produktionsmetoder inden for procesområdet, herunder også råvarer og procesudstyr med henblik på at kunne vurdere mulighederne for energieffektivisering ved valg af alternativ produktionsmetode.

Uddannelse og efteruddannelse

Anerkendt ingeniøruddannelse eller maskinmesteruddannelse, eller tilsvarende uddannelse med energiteoretisk indhold. Uddannelsesmoduler eller hovedopgave som direkte vedrører proceskategorien, samt relevant efteruddannelse indenfor procesindustri vil tælle positivt med i den samlede bedømmelse.

Erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring på området som energisynskonsulent, rådgiver, fra forsknings- og analysepræget arbejde eller fra arbejde i en industrivirksomhed.

Ansøger skal enten have medvirket i mindst 5 grundige energisyn (fx i større procesliste-virksomheder, hvor den pågældende proceskategori udgør en væsentlig del af energiforbruget) eller tilsvarende energieffektiviseringsprojekter vedrørende den aktuelle proceskategori inden for de sidste 5 år.

Ansøger skal personligt have gennemført den del af opgaverne, som vedrører proces-kategorien.
Det samlede omfang inden for proceskategorien skal mindst udgøre 400 arbejdstimer
og det skal fremgå af dokumentationsmaterialet at arbejdet er udført på kvalificeret niveau.

Alternativt skal ansøger udover mindst to energisyn eller tilsvarende energieffektiviseringsprojekter have deltaget i:

  • Udredningsopgaver
  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Konsultationer
  • Ekspertgrupper
  • Den daglige drift og overvågning af produktionen

Kun opgaver som har et såvel procesteknisk som energiteknisk indhold inden for proceskategorien tæller med i bedømmelsen. Benyttes denne dokumentation for kompetencer, skal det samlede materiale skal vise at ansøger har arbejdet med proceskategorien med fokus på energieffektivisering i sammenlagt 600 arbejdstimer inden for de sidste 5 år.

Hvis ansøgers erhvervserfaring er opnået gennem ansættelse i en fremstillingsvirksomhed
skal det dokumenteres, at arbejdet i væsentligt omfang har omfattet energieffektivisering
inden for proceskategorien.