Teknisk ekspert på vejtransportområdet

Bliv teknisk ekspert på vejtransportområdet

Ansøgere kan søge om at blive godkendt og registreret som teknisk ekspert inden for vejtransportområdet, som intern eller ekstern ekspert indenfor en række specifikke proceskategorier. Ansøgere skal have indgående kendskab til forskellige områder inden for vejtransport samt energioptimering på området.

Ansøgningsskema og bilag indsendes til:

Energisynssekretariatet, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2, 2630 Taastrup
eller på mail: sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.
Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning. Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Pris:  Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.
Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Hvad skal jeg kunne dokumentere?

Kvalifikationskrav

Der skelnes mellem ekstern ekspert på vejtransportområdet og virksomhedens intern(e) ekspert(er) på vejtransportområdet. 

Den eksterne ekspert
Skal kunne håndtere energidokumentation og optimering på detailniveau på både gods- og persontransport uanset virksomhedstype ud fra en helhedsvurdering.

Virksomhedens interne ekspert
Skal kunne håndtere energidokumentation og optimering for de transporttyper virksomheden anvender.

For begge eksperttyper kræves bred viden inden for forskellige områder på vejtransport – blandt andet certificeringer, flådehåndtering, indkøbspolitikker, motorteknik og drivliner, eldrevne køretøjer, kørselslogistik systemer og energieffektiv køreteknik.

Endvidere kræves der viden om hoveddisciplinerne inden for energioptimering, herunder kortlægning af primære energiforbrugsområder, analyser og beregninger af energibesparelsespotentialer samt udarbejdelse og præsentation af energieffektiviseringsforslag.

Uddannelse og efteruddannelse

Anerkendt ingeniøruddannelse, maskinmesteruddannelse eller autoteknolog, eller tilsvarende uddannelse med energi- og køreteknisk indhold. Uddannelsesmoduler eller hovedopgave, samt relevant efteruddannelse som direkte vedrører indsatsområderne, vil tælle positivt med i den samlede bedømmelse.

Erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring på området som energisynskonsulent, rådgiver, fra forsknings- og analysepræget arbejde eller fra arbejde i en industri- eller transportvirksomheder.

Ansøger skal enten have medvirket i mindst 5 større energioptimeringsopgaver, for eksempel i forbindelse med energirådgivning i større fremstillingsvirksomheder, transportvirksomheder eller større flåderådgivningsopgaver inden for de sidste 5 år.

Ansøgeren skal personligt have gennemført den del af opgaverne, der vedrører vejtransport. Det samlede omfang skal mindst udgøre 400 arbejdstimer og det skal fremgå af ansøgningsmaterialet, at arbejdet er udført på et kvalificeret niveau.

Alternativt skal ansøger have deltaget i opgaver vedrørende:

  • Udredningsopgaver
  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Konsulentopgaver
  • Ekspertgrupper
  • Daglig drift og/eller ansvarlig for en større køretøjsflåde
 

Kun opgaver med indhold af energiteknik, køretøjsteknik, logistik eller flåderådgivning tæller med i bedømmelsen. Benyttes denne dokumentation for kompetencer, skal det samlede materiale vise, at ansøger har arbejdet inden for én eller flere af de 5 nævnte kategorier i sammenlagt 600 arbejdstimer inden for de sidste 5 år.

Kravene til erhvervserfaring skal sikre, at en ekspert på vejtransportområdet skal have viden inden for minimum et af tre områder:

  • Køretøjsteknik og flåderådgivning
  • Logistik
  • Kørselsadfærd

Hvert af disse områder indeholder underliggende indsatsområder med kompetencekrav, som uddybes i ansøgningsvejledningen.