Teknisk ekspert i energiledelse

Ansøgere kan søge om at blive godkendt og registreret som teknisk ekspert inden for energiledelse. Ansøgere skal have indgående kendskab til energiforhold, ledelse og projektledelse, samt relevante teorier og metoder til at understøtte energiledelse i en virksomhed.

Følgende kvalifikationer og erhvervserfaring skal kunne dokumenteres

 • Uddannelse og efteruddannelse: Ingeniør, maskinmester eller tilsvarende uddannelse
  med energiteoretisk indhold. Uddannelsesmoduler eller hovedopgave, som direkte vedrører energiledelse, samt relevant efteruddannelse inden for energiledelse vil tælle positivt med
  i den samlede bedømmelse.
 • Erhvervserfaring: Ansøger skal have en praktisk tilgang til området; enten som energisynskonsulent, rådgiver, fra forsknings- og udredningspræget arbejde eller fra arbejde i
  en organisation med en større bygningsportefølje eller i industrivirksomheder. Erhvervserfaring
  fra virksomheder, som har, eller er/var under implementering af, et energiledelsessystem,
  vil tælle positivt med i den samlede bedømmelse.

Ansøger skal kunne dokumentere et indgående kendskab inden for fire kvalifikationsområder; energiledelse, projektledelse, evt. linjeledelse samt teori og metode. Læs mere om
kvalifikationskravene til de fire områder her.

Ansøger skal kunne dokumentere et erfaringsgrundlag inden for de fire kvalifikationsområder i et
omfang svarende til:

 • Energiledelse*: mindst 400 timer
 • Projektledelse: mindst 200 timer
 • Linjeledelse: mindst 200 timer (eller i alt 400 på projektledelse)
 • Teori og metode, anvendelse: mindst 200 timer
 • Samlet: mindst 1500 timer (svarende til ca. 1 mandeår)

*Referencetimer i energiledelse skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag indsendes til:
Energisynssekretariatet
Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2,
2630 Taastrup
eller på mail: sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning.

Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og ansøgningsvejledningen her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning

Pris:
Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.

Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Du kan downloade kvalifikationskravene ved registrering af tekniske eksperter her:

Kvalifikationskrav

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top