Teknisk ekspert i energiledelse

Bliv teknisk ekspert i energiledelse

Ansøgere kan søge om at blive godkendt og registreret som teknisk ekspert inden for energiledelse. Ansøgere skal have indgående kendskab til energiforhold, ledelse og projektledelse, samt relevante teorier og metoder til at understøtte energiledelse i en virksomhed.

Ansøgningsskema og bilag indsendes til:

Energisynssekretariatet, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2, 2630 Taastrup
eller på mail: sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.
Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning. Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Pris:  Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.
Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Hvad skal jeg kunne dokumentere?

Uddannelse og efteruddannelse

Anerkendt ingeniøruddannelse eller maskinmesteruddannelse, eller tilsvarende uddannelse
med energiteoretisk indhold. Uddannelsesmoduler eller hovedopgave, som direkte vedrører energiledelse, samt relevant efteruddannelse inden for energiledelse vil tælle positivt med
i den samlede bedømmelse.

Erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring på området som energisynskonsulent, rådgiver, fra forsknings- og analysepræget arbejde eller fra arbejde i en organisation med en større bygningsportefølje eller i industrivirksomheder.

Erhvervserfaring fra virksomheder, som har implementeret eller er i gang med at implementere et energiledelsessystem, vil tælle positivt med i den samlede bedømmelse.

Dokumentation

Ansøger skal kunne dokumentere et indgående kendskab inden for områderne: Energiledelse, projektledelse, evt. linjeledelse samt teori og metode. Læs mere om kvalifikationskravene til de fire områder her.

Ansøger skal kunne dokumentere et erfaringsgrundlag inden for de fire kvalifikationsområder i et
omfang svarende til:

Energiledelse: mindst 400 timer opnået inden for de seneste 5 år.

Projektledelse: mindst 200 timer.

Linjeledelse: mindst 200 timer (eller i alt mindst 400 timer på projektledelse).

Teori og metode, anvendelse: mindst 200 timer.

Samlet: mindst 1500 timer (svarende til ca. et årsværk).