Registreret energisynskonsulent

Bliv registreret energisynskonsulent

For at blive registreret energisynskonsulent skal du have en ingeniørmæssig baggrund, en udvidet maskinmesteruddannelse, en maskinmester professionsbachelor eller en uddannelse som teknisk manager offshore. Som ansøger skal du dokumentere omfattende teoretisk og praktisk erfaring med gennemførelse af energieffektivisering og energibesparende foranstaltninger i industrivirksomheder.

Ansøgningsskema og bilag indsendes til:

Ansøgning sendes til: energisyn@ens.dk
Ansøgningen behandles af energistyrelsen uden vederlag.

Energisynskonsulentordningen
Efterfølgende medlemskab af ordningen koster kr. 6500, ex. moms.

Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.
Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning. Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Hvad skal jeg kunne dokumentere?

Grunduddannelse

Anerkendt ingeniøruddannelse eller maskinmesteruddannelse, som er relevant i forhold til energiforbrug og energibesparelser i industrivirksomheder eller tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis. 

Hvis ansøger ikke har en uddannelse som ingeniør eller maskinmester, anbefales det at kontakte energisynssekretariatet inden ansøgning for at få vurderet kvalifikationerne. 

Erhvervserfaring

Omfattende dokumenteret erfaring med energieffektivisering i industrivirksomheder – svarende til 2.000 erhvervstimer, opnået inden for de seneste 5 år. Erfaringen skal omfatte indgående kendskab til analyse af energiforsyning og energiforbrug, herunder forbrug af el, rumvarme, procesvarme og energi
til transport.

Med industrivirksomheder forstås produktions- eller fremstillingsvirksomheder eller virksomheder med tilsvarende energitekniske kompleksitet. Virksomheder, hvor de energiforbrugende processer primært omhandler almindelig bygningsdrift er ikke relevante i denne sammenhæng.

Erhvervserfaringen skal primært stamme fra industrivirksomheder og skal indeholde kortlægninger af energiforbrug og teknisk-økonomiske vurderinger af energieffektiviseringsmuligheder samt præsentation og rapportering af disse. 

Erfaring med etablering af energibesparende ændringer, evalueringer af energibesparelser samt arbejde med energistyring og energiledelse kan ligeledes tælle med.

Dokumentation

Erfaring skal dokumenteres ved rapporter eller tilsvarende (f.eks. detaljerede beskrivelser af udførte opgaver vedrørende energieffektivisering eller relevante energiberegninger), og den skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Der fremsendes en opgørelse over de 2.000 erhvervstimer, der er anvendt på energieffektivisering i industrivirksomheder inden for de seneste 5 år. Opgørelsen kan udfyldes i et regneark og skal indeholde de otte punkter fra side 3 i ansøgningsskemaet.

Generelle kvalifikationskrav

Kan hurtigt skaffe et overblik over virksomheden og dens energiforbrugende processer.

Har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder.

Kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi- og beslutningsprocesser.

Særligt for energimærknings-
konsulenter

Energimærkningskonsulenter (EMO-konsulenter), der ikke kan dokumentere tilstrækkelig grunduddannelse og erfaring med energiteknisk rådgivning i industrivirksomheder i henhold til kvalifikationskravene, kan ikke blive godkendt under Registreringsordningen for Energisynskonsulenter.

Er man energikonsulent og ansat i et certificeret energimærkningsfirma, kan man i forvejen varetage energisyn, som alene omhandler bygninger (kontor/handel/service) samt den del af energisyn i industrivirksomheder, der vedrører bygningerne.