Registreret energisynskonsulent

At blive registreret energisynskonsulent kræver en ingeniørmæssig baggrund, udvidet maskinmester, maskinmester professionsbachelor eller teknisk manager offshore.
Ansøgeren skal dokumentere omfattende teoretisk og praktisk erfaring med gennemførelse af energieffektivisering og energibesparende foranstaltninger i industrivirksomheder.

Følgende kvalifikationer og erhvervserfaring skal kunne dokumenteres

 • Grunduddannelse: Maskinmesteruddannelse, anerkendt ingeniøruddannelse,
  som er relevant i forhold til energiforbrug og energibesparelser i industrivirksomheder
  eller tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis. I forhold til tilsvarende kvalifikationer
  bør en ansøger, inden ansøgningen fremsendes, kontakte energisynssekretariatet
  med henblik på at få vurderet sine kvalifikationer.
 • Erhvervserfaring: Mindst 2 års erfaring med energieffektivisering i industrivirksomheder
  (2.000 erhvervstimer, opnået inden for de seneste 5 år). Indgående kendskab til analyse af energiforsyning og energiforbrug, herunder forbrug af el, rumvarme, procesvarme og energi
  til transport.

   • Erhvervserfaringen skal primært stamme fra industrivirksomheder og skal
    indeholde kortlægninger af energiforbrug og teknisk-økonomiske vurderinger af energieffektiviseringsmuligheder samt præsentation og rapportering af disse.
   • Med industrivirksomheder forstås produktions- eller fremstillingsvirksomheder eller virksomheder med samme energitekniske kompleksitet. Virksomheder, hvor de energiforbrugende processer primært er koncentreret om almindelig bygningsdrift,
    er ikke relevante i denne sammenhæng.
  • Erfaring med etablering af energibesparende ændringer, evalueringer af
   energibesparelser samt arbejde med energistyring og/eller energiledelse kan
   ligeledes tælle med.

Generelle kvalifikationskrav:

 • Kan hurtigt skaffe et overblik over virksomheden og dens processer.
 • Har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder.
 • Kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi.

Dokumentation:

 • Erfaring skal dokumenteres ved rapporter eller tilsvarende (f.eks. detaljerede beskrivelser
  af udførte opgaver vedrørende energieffektivisering eller relevante energiberegninger),
  og den skal være opnået inden for de seneste 5 år.
 • Der fremsendes en opgørelse over de 2.000 erhvervstimer, der er anvendt på
  energieffektivisering i industrivirksomheder inden for de seneste 5 år. Opgørelsen kan
  udfyldes i et regneark og skal indeholde de otte punkter fra side 3 i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag indsendes til:
Energisynssekretariatet
Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2,
2630 Taastrup
eller på mail: sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.

Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning.

Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og ansøgningsvejledningen her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning

Pris:
Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.

Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top