Energisynskonsulent i fremstillingsvirksomheder

At blive registreret energisynskonsulent kræver en ingeniørmæssig baggrund, udvidet maskinmester, maskinmester professionsbachelor eller teknisk manager offshore.
Ansøgeren skal dokumentere omfattende teoretisk og praktisk erfaring med gennemførelse af energieffektivisering og energibesparende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder.

Følgende kvalifikationer og erhvervserfaring skal kunne dokumenteres

 • Grunduddannelse og kandidatår
 • Relevant efteruddannelse
 • Kortlægning af energiforbrug og prioritering af
  indsatsområder
 • Gennemførte beskrivelser af anlæg ud fra
  energibesparelsesovervejelser
 • Gennemførte teknisk/økonomiske vurderinger af
  energieffektiviseringsmuligheder
 • Ansvar for etablering af de efterfølgende
  besparelsestekniske ændringer
 • Evaluering af forskellige energibesparende tiltag
 • Design/igangsætning af energistyringssystemer
Særligt for A-niveau:

 • Erfaring med projektledelse med flere samarbejdspartnere
 • Sammenlagt mindst 3 års erfaring inden
  for de sidste 6 år (3000 timer)

Særligt for B-niveau:

 • Erfaring med projektledelse med eksterne rådgivere
 • Sammenlagt mindst 5 års erfaring inden
  for de sidste 10 år (5000 timer)
 • Kendskab til energi/miljøledelse eller kvalitetsstyring

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag indsendes til:
Energisynssekretariatet
Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation
Gregersensvej 2
2630 Taastrup
eller på mail sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning.

Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og vejledningen her:

Ansøgningsskema og vejledning

Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top