Ansøgningsvejledning, energisynskonsulent i fremstillingsvirksomheder

De generelle kvalifikationskrav til konsulenten er:

 • at de hurtigt kan skaffe sig et overblik over virksomheden og dens processer
 • at de har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder
 • at de kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi
 • at de motiverer til energibesparelser
 • [gap height=”30″]

  Registreringen af konsulenterne er opdelt i et A-niveau og et B-niveau.

  Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på A-niveau

  Grunduddannelse: Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen
  eller tilsvarende kvalifikationer.

  Erhvervserfaring: Efter grunduddannelsen mindst 3 års erfaring med energieffektivisering i
  fremstillingsvirksomheder. Herved skal konsulenten have opnået indgående kendskab til analyse af
  energiforsyning og energiforbrug både varmeforbrug og elforbrug. (3000 erhvervstimer)

  Konsulentens erfaringer fra fremstillingsvirksomheder skal endvidere omfatte:

 • teknisk-økonomisk vurdering af energieffektiviseringsmuligheder
 • præsentation og rapportering af sådanne muligheder
 • energistyring
 • ledelse af opgaver med flere samarbejdspartnere
 • [gap height=”30″]

  Erfaringerne skal dokumenteres ved rapporter eller tilsvarende og skal være opnået inden for de
  sidste 5 år. Er faringerne opnået i udlandske virksomheder skal disse være sammenlignelige med danske
  fremstillingsvirksomheder, hvad angår produktions- og proces forhold.

  Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på B-niveau

  Grunduddannelse: Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen
  eller tilsvarende kvalifikationer.

  Erhvervserfaring:
  Der stilles samme krav som til A-konsulenter, men omfanget skal være mindst 5
  års erfaring opnået inden for de seneste 10 år. (5000 erhvervstimer)

  Derudover skal konsulenten:

  • have kendskab til opbygning og indpasning af energi- og miljøledelse, kvalitetsstyring eller lignende,erhvervet gennem deltagelse i projekter, kurser eller lignende.
  • have erfaring som projektleder med styring af eksterne rådgivere
  [gap height=”30″] Dokumentation
  Som dokumentation vedlægges relevante dele af projektrapporter. Hvis rapport, som ansøger vurderer
  som relevant for bedømmelsen for kvalifikationerne, ikke kan vedlægges, kan den anføres på
  ansøgningsskemaet sammen med en kort begrundelse for, hvorfor den ikke er vedlagt. Der kan henvises
  til materiale, som tidligere er fremsendt til Energisynssekretariatet i forbindelse med ansøgning under
  den gamle ordning. Dog skal man være opmærksom på at referencer kan være forældet jævnfør
  ovennævnte regler. Hvis der ikke er plads på selve skemaet til alle rapporterne, kan de anføres på en
  fotokopi af skemaet side 3 og vedhæftes ansøgningen.
  Husk at skrive navn og adresse på arket.