Ansøgningsvejledning, teknisk ekspert inden for vejtransport

Bedømmelse af din ansøgning vil alene ske på grundlag af det fremsendte materiale. Vedlæg kun væsentlige dokumenter.
Ansøgningen kan indsendes elektronisk/mail, via usb eller via alm. brev/post.
Brug pc ved udfyldelse af skemaerne. Suppler selv med flere sider, hvis dine oplysninger og beskrivelse fylder mere end den afsatte plads i skemaet. Evt. hovedoverskrift i skemaerne og henvisning til dine vedlagte nummererede bilag.

Forside
Det er vigtigt, at du meget præcist anfører dine personlige ansøgeroplysninger.
Hvis du ansøger om at blive godkendt og registreret i begge kategorier – ekstern ekspert og intern ekspert på vejtransportområdet – skal dette selvfølgeligt anføres.
En godkendelse som teknisk ekspert på transportområdet er en personlig godkendelse og altså ikke en firmagodkendelse. Ved ansættelse i et firma – evt. dit eget firma – er firmaet godkendt til at kunne udføre energisyn på transportområdet.

Kort personligt CV
Her anføres grunduddannelse, efteruddannelse og kurser samt tidligere og nuværende beskæftigelse. For grunduddannelse og efteruddannelse/kurser vedlægges kopi af eksamens-/kursusbevis.

Specifikationer af erhvervserfaring
For alle efterfølgende kategorier – angivet i fortrykte skemaer – beskrives kort dine erfaringer på de enkelte områder. Uddybende dokumentation heraf kan ske ved henvisning til konkrete afsnit i dit vedlagte dokumentationsmateriale. Medgåede arbejdstimer, opgavernes titel og identifikation anføres ligeledes.

Beskrivelse af dine erfaringer:
Skemastrukturen er opbygget således, at du på samme side og for den nævnte kategori kort beskriver dine erfaringer – for begge kategorier eller kun for den ene – som følger:

3A – Certificering – Erhvervserfaring
4A – Certificering – Udredningsopgaver, forskning udvikling og virksomhedsdrift

Denne skemastruktur gælder således også for de efterfølgende kategorier:

3B – Flådehåndtering
4B – Flådehåndtering
3C – Indkøbspolitikker
4C – Indkøbspolitikker
3D – Motortekniske forbedringer
4D – Motortekniske forbedringer
3E – El-drevne køretøjer
4E – El-drevne køretøjer
3F – Kørselslogistiksystemer
4F – Kørselslogistiksystemer
3G – Energieffektiv køreteknik
4G – Energieffektiv køreteknik

Bemærk
Dine dokumenter skal vedlægges nummereret.