De generelle kvalifikationskrav til energisynskonsulenter er:

  • at de hurtigt kan skaffe sig et overblik over virksomheden og dens processer
  • at de har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder
  • at de kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi
  • at de motivere til energibesparelser

Registreringen af konsulenterne er opdelt i et A-niveau og et B-niveau.

Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på A-niveau:
Grunduddannelse: Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen eller tilsvarende kvalifikationer.
Erhvervserfaring: Efter grunduddannelsen mindst 3 års erfaring med energieffektivisering i fremstillingsvirksomheder. Herved skal konsulenten have opnået indgående kendskab til analyse af energiforsyning og energi-forbrug både varmeforbrug og elforbrug.
Konsulentens erfaringer fra fremstillingsvirksomheder skal endvidere omfatte:
– Teknisk-økonomisk vurdering af energieffektiviseringsmuligheder
– Præsentation og rapportering af sådanne muligheder
– Energistyring
– Ledelse af opgaver med flere samarbejdspartnere
Erfaringerne skal dokumenteres ved rapporter eller tilsvarende. Erfaringen skal være opnået inden for de sidste 6 år. Hvis erfaringerne er opnået i udlandske virksomheder skal disse være sammenlignelige med danske fremstillings-virksomheder, hvad angår produktions- og proces forhold.

Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på B-niveau:
Grunduddannelse: Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen eller tilsvarende kvalifikationer.
Erhvervserfaring: Der stilles samme krav som til A-konsulenter, men omfanget skal være mindst 5 års erfaring opnået inden for de seneste 10 år.
Derudover skal konsulenten:
– Have kendskab til opbygning og indpasning af energi- og miljøledelse, kvalitetsstyring eller lignende, erhvervet gennem deltagelse i projekter, kurser eller lignende.
– Have erfaring som projektleder med styring af eksterne rådgivere